تبلیغات

تبلیغات

آخر جهان سوم یعنی کجاست ؟! ( تصویری)

مجموعه : گالری عکس روز
آخر جهان سوم یعنی کجاست ؟! ( تصویری)
آخر جهان سوم یعنی کجاست ؟! ( تصویری)
زلزله – فقر – بدبختی – نا امنی و استعمارها و جنگهای داخلی باعث رویداد چنین تصویر دلخراشی از جوامعه فقیر افریقایی می شود. فقر زیاد در جامعه امنیت را از بین خواهد برد. اگر تصاویر زلزله ژاپن را با این تصاویر مقایسه کنید به نتیجه جالبی خواهید رسید. سونامی اخیر ژاپن که یادتون هست؟

تبلیغات