تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شکل کلمه الله در گوش نوزاد مصری + عکس

مجموعه : تصاویر مذهبی
شکل کلمه الله در گوش نوزاد مصری + عکس

  نوزادی در مصر در لاله گوش او، کلمه الله شکل گرفته است.

شکل کلمه الله در گوش نوزاد مصری + عکس

 

منبع: روزنامه الغد چاپ امان

 

 

a