تبلیغات

تبلیغات

عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا

مجموعه : گالری عکس روز
عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا
 
عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا

عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا

عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا


عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا

استقبال رسمی از سوی رئیس جمهور کوبا

عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا


عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا


عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا


دیدار با رییس جمهور کوبا

عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا


سخنرانی در دانشگاه تاریخی هاوانا

عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا


عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا


عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا

ادای احترام به رهبر انقلاب و بازدید از موزه انقلاب مردمی

عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا


عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا


عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا


عکس های احمدی نژاد در دیدار از کوبا

تبلیغات