تبلیغات

تبلیغات

دستگیری 8 مردی که خود را شبیه زنان کردن + تصاویر

مجموعه : مجله خبری
دستگیری 8 مردی که خود را شبیه زنان کردن + تصاویر
به گزارش تکناز دادگاهی در سودان 7 مرد را به دلیل آرایش کردن دستگیر و جریمه کرد. این مردان که به عنوان مدل برای شرکت در شوی لباس در خارطوم – پایتخت سودان – خود را آرایش کرده بودند دستگیر شدند.

 
دستگیری 8 مردی که خود را شبیه زنان کردن + تصاویر
پلیس سودان برای تادیب این افراد هر کدام را نزدیک به 80 دلار جریمه کرد. در ضمن زنی که این مردها را آرایش کرده بود نیز به دلیل انجام این عمل شنیع دستگیر شد.
 
دستگیری 8 مردی که خود را شبیه زنان کردن + تصاویر
ادیب – یکی از قضات سودان – در این رابطه اعلام کرد: از دید دادگاه این افراد با چنین عملی، بی نزاکتی بزرگی را مرتکب شدند چراکه آرایش کردن مردها عملی زننده است و آرایش آنها توسط یک زن نیز غیر قانونی می باشد.
 
دستگیری 8 مردی که خود را شبیه زنان کردن + تصاویر
 او همچنین افزود: دفاع از این نوع اعمال قبیح نیز، 80 ضربه مجازات را در پی دارد. انجام اینگونه اقدامات در سودان چندا عجیب هم نیست؛ سال پیش نیز لبنا حسین – یکی از مقامات سودان در سازمان ملل – به دلیل پوشیدن شلوار محکوم و گناهکار شناخته شد.
 

تبلیغات