تبلیغات

تبلیغات

دختری با حجاب کامل خبرنگار در آمریکا شد + عکس

مجموعه : مجله خبری
دختری با حجاب کامل خبرنگار در آمریکا شد + عکس
به گزارش تکناز مریم میگوید زمانی که در کالج رشته خبرنگاری میخواندم فکر میکردم در کشوری مثل امریکا میشود که یک زن با حفظ حجابش خبرنگاری کند او علیرغم همه ناامیدی هایی که از همه سو به من حمله میکرد با اعتماد به خدا پیش رفتم.

دختری با حجاب کامل خبرنگار در آمریکا شد + عکس

 زمانیکه همکلاسهایم در کالج به من میگفتند اگر به رغم استعداد و مهارت بیش از اندازه ات به خاطر حجابی که بر سر داری اجازه فعالیت نگیری چه میکنی؟ و منکه تا آن زمان با اعتماد به نفس پیش میرفتم به ناگاه با سوالی روبرو شدم که جوابش برایم آزار دهنده بود اما به رغم همه این صحبتها من دلسرد نشدم و همواره ندایی از درون به من میگفت پیش برو ، بعد از فارغ التحصیلی از کالج 50 نوار گزارش به عنوان نمونه کارم به دفترهای خبرنگاری مختلف فرستادم و نهایتا یکی از آنها مرا به عنوان خبرنگار پذیرفت و من کارم را درحالی در این شبکه شروع کردم که حجاب داشتم و این یعنی گذشتن از سد همه موانع …

 

تبلیغات