تبلیغات

تبلیغات

کتاب کلاس اول دبستان 70 سال پیش (عکس)

مجموعه : گالری عکس روز
کتاب کلاس اول دبستان 70 سال پیش (عکس)
حتما همه‌ ما کتاب کلاس اول خود و یا دست كم، تصاویر و نوشتارهایی از آن را به یاد داریم.

نگه‌دارنده این کتاب قصد فروش آن را ندارد؛ مگر این‌كه در مراکز فرهنگی خاص مورد بازدید عموم قرار گیرد.

کتاب کلاس اول دبستان 70 سال پیش (عکس)

کتاب کلاس اول دبستان 70 سال پیش (عکس)

کتاب کلاس اول دبستان 70 سال پیش (عکس)

کتاب کلاس اول دبستان 70 سال پیش (عکس)

کتاب کلاس اول دبستان 70 سال پیش (عکس)

منبع : ایسنا

تبلیغات