تبلیغات

تبلیغات

400 هزار نفر از فرهنگیان آموزش و پرورش اینترنت را نمی شناسند

مجموعه : مجله خبری
400 هزار نفر از فرهنگیان آموزش و پرورش اینترنت را نمی شناسند
مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای مهارتهای حرفه ای و تربیت معلم با بیان اینکه بیش از 700 هزار نفر از فرهنگیان با مهارتهای هفتگانه مربوط به رایانه را آموخته و بر آن مسلط هستند گفت: اما هنوز بالای 400 هزار نفر از آنها بر این مهارتها آشنایی ندارند.

سید محمد طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دفتر آموزش و ارتقای مهارتهای حرفه ای تلاش زیادی را در سالهای گذشته برای آموزش علوم پایه رایانه به معلمان داشته و در این زمینه نیز موفق بوده افزود: البته هنوز عده زیادی از معلمان ما با این فناوری روز که نظام تعلیم و تربیت به آن نیازمند هستند، آشنایی ندارند که برنامه هایی را نیز برای حل این مشکل در دست داریم.

پیش از این مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده بود که دانش آموزان ما در این زمینه از معلمانمان باسوادتر هستند و این نقطه ضعف آموزش و پرورش محسوب می شود.

همچنین برخی از کارشناسان امور آموزشی معتقدند که عقب ماندگی نظام کشور باعث شده تا معلمان قادر به پاسخگویی به نیازهای علمی نوجویانه و نوین دانش آموزان نباشند.

طباطبایی مذاکره با بنیاد ICDL برای گسترش این آموزشها در بین معلمان و در قالب کلاسهای ضمن خدمت را مهمترین این برنامه خواند و افزود: می خواهیم از ظرفیت موجود این بنیاد برای تکمیل آموزشهای همکاران نیز استفاده کنیم اما بخش مهمتر در این زمینه تمرین و ممارست معلمان برای تعمیق آموزشهای داده شده به آنها است.

مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای مهارتهای حرفه ای معلمان ادامه داد: در حال تنظیم بخشنامه ای مبنی بر در اختیار قراردادن سایتهای رایانه مدارس در ساعات آزاد به معلمان هستیم تا بتوانند به شکل گروهی آموزشهایشان را به یکدیگر منتقل کرده و سطح دانش خود را افزایش دهند.

تبلیغات