تبلیغات

تبلیغات

مدیرعامل سازمان زیباسازی خبر داد: پاک‌سازی تمام نقاط پایتخت از تبلیغات انتخاباتی صرف 2 میلیارد تومان برای جانمایی و پاک‌سازی پوسترها

مجموعه : مجله خبری
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: تمامی پوسترها و تراکت‌های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از سطح شهر جمع‌آوری شد.

به گزارش سرویس «شهری» ایسنا، حجت‌اله ملاصالحی اظهار كرد: با پایان یافتن زمان تبلیغات، کار پاک‌سازی بنرها از سطح شهر به جز محدوده ستادهای انتخاباتی آغاز شد و بعد از اتمام انتخابات نیز تمامی بنرها و پوسترها جمع‌آوری شد.

وی افزود: در این اقدام نیروهای تمامی مناطق شهرداری و همچنین نیروهای سازمان زیباسازی حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی هزینه برآورده شده نصب و جانمایی و پاک‌سازی پوسترها را دو میلیارد تومان خواند و ادامه داد: پاک‌سازی سطح شهراز پوسترهای تبلیغاتی اقدام پرزحمتی است، اما امسال با توجه به دو هزار نقطه‌ای که برای تبلیغات در تمامی نقاط پایتخت درنظر گرفته بودیم، بیشتر پوسترها از پراکندگی یکسانی برخوردار بود و نسبت به سال‌های گذشته مشکلات کمتری به همراه داشت.

ملاصالحی همچنین گفت: در برخی نقاط ، محل‌های نصب پوسترها حتی پنج تا شش مرتبه نیز تعویض شد که اکثر آن‌ها با تیغ پاره می‌شدند.

وی بیان كرد: تراکت‌ها و پوسترها توسط ستاد امحای سازمان زیباسازی، امحا می‌شوند.

 
 

تبلیغات