تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

مصرف مواد مخدر آخرش یعنی این !! ( تصویری)

مصرف مواد مخدر آخرش یعنی این !! ( تصویری)

به گزارش تکناز مواد مخدر از خانواده متافتامین که در خیابان ها با اسامی شیشه،نخ،کریستال و… شناخته شده است مشکلات زیادی را برای مصرف کنندگان به همراه دارد که تخریب اعضای مختلف بدن به صورت بسیار وحشتناک و دلخراش را در کنار تخریب روان در پی خواهد داشت.شما می توانید در زیر عکس های گرفته شده بین سال های 2005 و 2009 از معتادین به این نوع مواد را ببینید و خود قضاوت کنید.

مصرف مواد مخدر آخرش یعنی این !! ( تصویری)
مصرف مواد مخدر آخرش یعنی این !! ( تصویری)
مصرف مواد مخدر آخرش یعنی این !! ( تصویری)
مصرف مواد مخدر آخرش یعنی این !! ( تصویری)
مصرف مواد مخدر آخرش یعنی این !! ( تصویری)
مصرف مواد مخدر آخرش یعنی این !! ( تصویری)
مصرف مواد مخدر آخرش یعنی این !! ( تصویری)
 

تبلیغات