تبلیغات

تبلیغات

عکس کمیاب از حاج سید مصطفی خمینی

مجموعه : مجله خبری
عکس کمیاب از حاج سید مصطفی خمینی
 این عکس متعلق به دهه 20 می باشد، که در قم گرفته شده است .
 
 

تبلیغات