تبلیغات

تبلیغات

مدرسه اجباری برای پیرمرد نابینا !!

مجموعه : مجله خبری

دوره خواندن و نوشتن اجباری برای پیرمرد نابینا
جام جم آنلاین : پیرمرد نابینای تركیه ای چون در انتخابات تعاونی روستای خود رای نداد محكوم به شركت در یك دوره 26 روزه خواندن و نوشتن در كتابخانه روستا شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، عیسی كانسه ون گفت: یك مقام قضایی در استان كوتاهیه در شمال غربی تركیه اسماعیل كانسه ون ، 73 ساله را چون در ماه می در انتخابات هیات مدیره تعاونی شركت نكرد
به گذراندن دوره آموزش فوق محكوم كرد.
روزنامه حریت به نقل از اسماعیل نوشت: من در كتابخانه چه كار می توانم بكنم؟ من اصلا نمی توانم ببینم تا بتوانم بخوانم یا بنویسم.
عیسی پسر 42 ساله اسماعیل گفت: پدرم ضروری ترین كارهای شخصی خودش را هم به سختی انجام می دهد و توان انجام حكم قضایی را ندارد.
در تركیه شركت در انتخابات اجباری است

 

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات