تبلیغات

تبلیغات

شرم آور ترین نوع گدایی را دیدی ؟+ عکس

شرم آور ترین نوع گدایی را دیدی ؟+ عکس
 
شرم آوره که حاظر هست خود را معلول جلوه بده تا از دلسوزی مردم پول به جیب بزنه …
 

تبلیغات