تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تبلیغات کاندید ها روی ماشین های انتخاباتی ( تصویری)

مجموعه : گالری عکس روز
تبلیغات کاندید ها روی ماشین های انتخاباتی ( تصویری)
انتخابات محمل ظرفیت های پنهانی بسیاری است. این ظرفیت از نگاه عده ای از نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پنهان نمانده است. آنچه از نظرتان می گذرد گوشه ای از این ظرفیت پنهان و استفاده از خودرو های گوناگون برای تبلیغات است.

تبلیغات