تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس های دیدنی میکروسکوپی حشرات در باران !

عکس های دیدنی میکروسکوپی حشرات در باران !
عکاسی اسلواکی پس از بارش باران از حشرات مختلف عکسهای میکروسکوپی به ثبت رسانده که می توانند واکنش حشرات را نسبت به قطرات آب به خوبی نشان دهند.

 "آندره پاکان" عکاسی از اهالی اسلوواکی است که با استفاده از لنزهایی ویژه از حشراتی که در زیر قطرات باران خیس شده اند عکاسی کرده است.

ذرات کوچک آب بر روی بدن این حشرات چهره ای کاملا جدید و متفاوت را از آنها به وجود آورده است زیرا تحدب قطرات آب بدن این حشرات را ورم کرده نشان داده و ابعاد بزرگتری به آنها بخشیده است.

در یکی از این تصاویر اینطور به نظر می آید که مورچه ای به سختی در حال حمل کردن قطرات سنگین آب است. این عکاس اسلوواکی که در زمینه عکاسی از حشرات پس از بارش باران تخصصی ویژه دارد، خود را نیز به واسطه قرار گرفتن در زیر بارش باران غرق در آب می کند، اما به اعتقاد وی این خیس شدن در زیر باران ارزش دیدن تصاویری که در نهایت از تلاش وی به جا می مانند را خواهد داشت.

بر اساس گزارش میل آنلاین، تصاویر به ثبت رسیده جزئیات کوچکی را از بدن حشرات نمایش می دهند که دیدن آنها با چشم غیر مسلح امکان پذیر نخواهد بود. دوربین مورد استفاده این عکاس کانن 40D است و وی برای نمایش دادن جزئی ترین بخشهای بدن این حشرات کوچک از لنزهایی ویژه استفاده می کند:

عکس های دیدنی میکروسکوپی حشرات در باران !

عکاس برای ثبت جزئیات بدن حشرات از لنزهای ویژه ای استفاده کرده است

عکس های دیدنی میکروسکوپی حشرات در باران !

قطرات باران چهره ای کاملا جدید را به حشرات بخشیده است

عکس های دیدنی میکروسکوپی حشرات در باران !

مورچه کوچک به نظر ضعیفتر از آن می آید که بتواند بار سنگین قطرات آب را تحمل کند

عکس های دیدنی میکروسکوپی حشرات در باران !

قطره بارانی که تصویر قاصدکی را در خود دارد توسط این کفشدوزک حمل می شود

عکس های دیدنی میکروسکوپی حشرات در باران !

قطرات آب مانند عدسی های کوچک بخشهای مختلف بدن حشره را بزرگتر از حد معمول نشان می دهند

عکس های دیدنی میکروسکوپی حشرات در باران !

قطرات ریز باران ابعاد بدن این حشره آبی رنگ را دو برابر بزرگتر نشان می دهند

عکس های دیدنی میکروسکوپی حشرات در باران !

پرتره ای از یک مگس باران خورده، جزئیات ساختار چشم حشره به لطف قطرات آب باران به خوبی مشخص است

 
a