تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس: ماشین72,610 دلاری پسر دیوید بكام

عکس: ماشین72,610 دلاری پسر دیوید بكام
بروكلین بكام پسر ارشد دیوید بكام  برای اینكه بره بگرده با دوستاش بازی كنه سوار ماشین$72,610(£50,000) پورشه میشه.

اگه اشتباه نكنم سوخته ماشین هم دیزله، خلاصه خوش بحالش.

 

عکس: ماشین72,610 دلاری پسر دیوید بكام

 

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات