تبلیغات

تبلیغات

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

مجموعه : تاریخ ایران
نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه
فتحعلی شاه قاجار (۱۸۳۴-۱۷۷۲ میلادی) بسیار علاقه داشت که تصویر خود را چه بر روی بوم، چه به صورت نقاشی دیواری و چه به شکل نقش برجسته سنگی بر همه جا حک کنند. اینچنین است که اکنون تعداد زیادی پرده‌های رنگ و روغن از چهره او به یادگار مانده است.

آنچه می‌بینید مجموعه‌ای از این آثار است که توسط دو نقاش دربار به نام‌های مهرعلی و میرزابابا خلق شده و در موزه‌ها و مراکز مختلف فرهنگی ایران و چند کشور دیگر نگهداری می‌شود. فهرست این آثار و نام محل نگهداری آن‌ها که در تصاویر زیر (به ترتیب از راست به چپ) دیده می‌شود، بدین شرح است:

فتحعلی شاه، نقاش: میرزابابا، ۱۷۹۹-۱۷۹۸ میلادی، مجموعه‌ کتابخانه‌ دفتر شرق‌شناسی و هند، لندن

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

فتحعلی شاه، حوالی ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۶ میلادی، موزه‌ لوور

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

فتحعلی شاه، مینیاتور از سر رابرت کر پور‌تر، حوالی ۱۸۱۷ تا ۱۸۲۰ میلادی، مجموعه‌ خلیلی

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

فتحعلی شاه، آبرنگ از مهرعلی، ۱۸۱۵ میلادی، موزه‌ بروکلین

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

فتحعلی شاه، نقاشی منسوب به میرزا بابا

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

فتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۳ میلادی، موزه‌ سعدآباد

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

فتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۰-۱۸۰۹ میلادی، موزه‌ ارمیتاژ

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

فتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۴-۱۸۱۳ میلادی، موزه‌ ارمیتاژ

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

فتحعلی شاه، کاخ گلستان

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

فتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

فتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۵-۱۸۱۴ میلادی، موسسه‌ سمیتسونین

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

فتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۴-۱۸۱۳ میلادی، موزه‌ ارمیتاژ

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

پرتره‌ فتحعلی شاه بر روی قالی کاشان، آخر قرن نوزدهم، مجموعه‌ تناولی

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

فتحعلی شاه، نقاش: احمد، ۱۸۱۱ میلادی، مجموعه‌ داوید، دانمارک

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

فتحعلی شاه با قلیان، نقاش: مهرعلی

نقاشی های دیدنی از فتحعلی‌شاه

 
 
منبع : شهر فرنگ
 

تبلیغات