تبلیغات

تبلیغات

دختری با استعدادی جالب و دیدنی + عکس

مجموعه : مجله خبری
دختری با استعدادی جالب و دیدنی + عکس
این دختر قادر است در كمتر از چند ثانیه یك واژه را به صورت وارونه ادا كند و به همین دلیل كارشناسان را متحیر این استعداد خود كرده است. به گزارش تکنازآلیسا كارمر بعد از اینكه دوستانش تصاویری از استعداد عجیب وی در اینترنت به نمایش گذاشتند مشهور شد.
وی حتی لغات بسیار سخت و حتی جملاتی كه به او گفته میشود سریعا وارونه ادا میكند ، او در مصاحبه اش گفته است من از كودكی این استعداد را داشته ام. او میگوید: از زمانیكه خواندن را آموختم این كار را شروع كردم.
 
دختری با استعدادی جالب و دیدنی + عکس
من حافظه تصویری خوبی دارم و به محض اینكه كسی به من كلمه ای بگوید من میتوانم تصویر آنرا در ذهنم ببینم و اگر بخواهم آنرا وارونه بخوانم. دانشمندان میگویند هنوز چگونگی این اتفاق برای آنها روشن نیست . آنها معتقند این یك اتفاق غیر معمول است.
 
دختری با استعدادی جالب و دیدنی + عکس
خبرنگار تلویزیونی ادعا كرده است كه او هم این استعداد را دارد و این یك مسئله معمولی است كه هرانسانی با تمرین میتواند به آن دست یابد.
 

تبلیغات