تبلیغات

تبلیغات

عکسی از جوانی مرحوم مصدق

مجموعه : تاریخ ایران
عکسی از جوانی مرحوم مصدق
  
 سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، این عکس را که مربوط به دوران میانسالی دکتر محمد مصدق است منتشر کرد.
 
عکسی از جوانی مرحوم مصدق
 

تبلیغات