تبلیغات

تبلیغات

گذز زمان به موتور هم رحم نکرد (+ تصاویر )

گذز زمان به موتور هم رحم نکرد (+ تصاویر )
موتوری قدیمی که امروز اسکلت اون باقی مانده …
 
روزی این موتور در زمان خود اوج تکنولوژِی و فناوری بود امروز شاید نمونه ای از آن را در نمایشگاه موتورهای کلاسیک بتوانید ببینید.
 

گذز زمان به موتور هم رحم نکرد (+ تصاویر )

گذز زمان به موتور هم رحم نکرد (+ تصاویر )

گذز زمان به موتور هم رحم نکرد (+ تصاویر )

تبلیغات