تبلیغات

تبلیغات

بیشترین طول عمر را کدام حیوانات دارند؟

مجموعه : علمی
بیشترین طول عمر را کدام حیوانات دارند؟

نظر دانشمندان در مورد طول عمر حیوانات متفاوت است، حیوانات با توجه به شرایط و محیطی که در آن زندگی می کنند طول عمرهای متفاوتی دارند.

 

به گزارش تکناز در میان جانوران، کلاغ پرنده ای مرموز و باهوش به حساب می آید،برخی بر این باورند که کلاغ ها عمری جاویدان دارند!اما کلاغ ها نیز مانند دیگر جانداران طول عمر مشخصی دارند.میانگین عمر این پرنده مرموز 200 سال تخمین زده شده است.درمیان پرندگان کلاغ بیشترین طول عمر را دارا است.

در جدول ذیل میانگین طول عمر جانوران اورده شده است.

 

بیشترین طول عمر را کدام حیوانات دارند؟

 

تبلیغات