تبلیغات

تبلیغات

بفرمایید تو دم در بده !!!! ( تصویری)

بفرمایید تو دم در بده !!!! ( تصویری)
عجب تصادفی کرده بنده خدا شانس اورده زنده مونده !!! البته اگه پراید بود دیوار هیچگونه آسیبی نمی دید و خسارت کمتری به بار می آمد !!

تبلیغات