تبلیغات

تبلیغات

مبارزه دولت انگلیس با مشروبات الکلی

مجموعه : مجله خبری
مبارزه دولت انگلیس با مشروبات الکلی
مصرف بیش از اندازه و بی رویه نوشیدنی های الکلی در بریتانیا، مقامات این کشور را واداشته است تا در صدد تدوین مقررات سختگیرانه ای برای محدود کردن فروش اینگونه آشامیدنی ها باشند.

به گزارش تک ناز ، از جمله اقداماتی که دولت بریتانیا قصد دارد انجام دهد، افزایش قیمت نوشیدنی های الکلی است.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا قیمت ارزان و دسترسی آسان به این نوشیدنی ها را غیر قابل قبول می داند. وی گفته است که دولتش بدون هیچ تردید و هراسی قصد دارد با این موضوع قاطعانه برخورد کند.

محدودیت تبلیغات رسانه ای مشروبات الکلی نیز یکی دیگر از راهکارهای دولت بریتانیا برای مقابله با افزایش مصرف آن است.

یکی از مقامات پلیس بریتانیا می گوید: «وظیفه ما حفاظت از جامعه و کودکانمان است و به باور من تبلیغات بدون حد و مرز در تلویزیون، کمکی به ما نخواهد کرد.»

بی نظمی و خشونت در پی مصرف افراطی الکل بویژه پس از شب نشینی های آخر هفته در دیسکوها و بارها موجب بروز مشکلات زیادی برای دولت و شهروندان بریتانیا شده است.

در طول بیست سال اخیر دویست و ده هزار فقره قتل به دلیل مصرف بیش از اندازه الکل درانگلستان و ولز ثبت شده است.

 

تبلیغات