تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی

هیچ مشکلی نیست که محبت کافی نتواند بر آن غلبه کند

شما میتوانید بهترین بذر جهان را در اختیار داشته باشید،ولی اگر محل مناسبی برای رشد آنها نداشته باشید،فایده ای نخواهد داشت

در حساب عشق یک به اضافه یکی برابر است با همه چیز و دو منهای یک برابر با هیچ

عشق همانند پروانه ایست که اگر سفت بگیری له می شود و اگر سست بگیری می گریزد

مردها همواره میخواهند اولین عشق یک زن باشند و زن ها دوست دارند آخرین عشق یک مرد باشند

وقتی به دنیا اومدی، تو تنها کسی بودی که گریه می‌کردی و بقیه می‌خندیدن. سعی کن یه جوری زندگی کنی که وقتی رفتی، تنها تو بخندی و بقیه گریه کنن

 
 

تبلیغات