تبلیغات

تبلیغات

چه شباهتی داره …! (عکس)

چه شباهتی داره …! (عکس)
این مرد هم از شباهتش به شرک چه ذوقی کرده فکر کرده شبیه برد پیت شده !!
 
چه شباهتی داره ...! (عکس)
 
 
بینندگان تک ناز برای اینکه جالب تر هم بشه به چند عکس زیر هم توجه فرمایید !!
 
فکری بدی نیست به شرطی که چشمات را از دست ندی !!
 
 
 
چه شباهتی داره ...! (عکس)
 
خسیس به این میگن ! حاضره خلاف کنه ولی پول کرایه یک وانت را نده !!
 
چه شباهتی داره ...! (عکس)
 
یه غذای عالی از دید پرنده !! از دید ما هم که چندش آوره !!
 
چه شباهتی داره ...! (عکس)
 
احتمالا این آقا دیگر در قید حیات نیستن !!
 
چه شباهتی داره ...! (عکس)
 
شلوغ ترین کیبورد دنیا …! به نظرم میره رو اعصاب
 
چه شباهتی داره ...! (عکس)
 
عنوان این یکی را خودتون انتخاب کنید !!
 
چه شباهتی داره ...! (عکس)
 
 

تبلیغات