تبلیغات

تبلیغات

کارگری که به دام موتور هواپیما افتاد ! + تصاویر

کارگری که به دام موتور هواپیما افتاد ! + تصاویر
به دلیل مکش شدید جریان هوا توسط موتور هواپیما در زمان روشن بودن موتور نباید هیچ چیزی جلوی موتور قرار گیرد.
کارگری که بی احتیاطی کرده بود در کمتر از چند ثانیه جان خود را از دست داد.
a