تبلیغات

تبلیغات

نفرین نمی کنیم …(عکس)

نفرین نمی کنیم …(عکس)
شرمنده کردن متخلفان این این جمله زیبا ( نفرین نمی کنیم شما را دعا می کنیم اینجا آشغال نریزید )
 
 

تبلیغات