تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

سردار رویانیان در جوانی (عکس)

سردار رویانیان در جوانی (عکس)
سردار رویانیان، مدیر عامل کنونی پرسپولیس در روزگار جوانی.
 

تبلیغات