تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)

جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
 
 

دوست کسی است که من با او میتوانم صمیمی باشم و جلوی او با صدای بلند فکر کنم.

 

 

 

جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)

 

رفاقت به معنی حضور در کنار فردی دیگر نیست بلکه به معنی حضور در درون اوست

 

 

جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)


قبل از اینکه اخم کنی، کاملا مطمئن شو که هیچ سوژه ای برای لبخند زدن وجود ندارد

 

جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)

 


هرگز برای عاشق شدن، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش. گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبانت می نشاند
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
یگانه خواهی شد…. و دنیا را در آغوش خواهی گرفت تنها اگر موضوعات گذشته را فراموش کنی و از نو شروع کنی ! فرشته ی کوچک … میلاد دوباره ات مبارک

 

جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)

 


خوشبختی بر سه ستون استوار است: فراموش کردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
خداوند اغلب اوقات به دیدن ما می آید ولی اکثر مواقع ما خانه نیستیم
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
برای آنکس که تو را در آئینه می بیند جوابی مناسبی داشته باش

 

جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)

 


برگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام کمال می افتدبنگر که چگونه می افتی چون برگی زردو یا سیبی سرخ
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
آنچه که هستی هدیه خداوند به توست و آنچه که می شوی ، هدیه تو به خداوند. پس بی نظیر باش..
کسی که در زندگی چرایی داشته باشد با هر چگونه ای خواهد ساخت ! (viktor francle)
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)

 

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد ، به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
باشد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)

 

عشق، افسر زندگی و سعادت جاودانی است. (گوته

مایوس نباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری،در را باز کند.
چیزی را که می خواهید با تهدید به دست بیاورید با تبسم زودتر به آن میرسید.
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
به هر کاری که اراده کنیم،توانا هستیم،اگرآنگونه که سزاوار است،پیگیر آن باشیم

 

جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)

 


سلام تنها هدیه ای است که هزینه نداره
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
در هر ملت چراغی است که به عموم افراد نور می دهد و آن معلم است
از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
گاه یک لبخند، یک جمله کوتاه، یک خط و یا یک نگاه می تواند بهترین هدیه باشد

 

جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)

 


سرنوشت سه دفعه بهت دروغ میگه؟ اولین بار وقتی به دنیات میاره دومین بار وقتی عاشقت میکنه سومین بار هم زندگی رو ازت میگیره تا بفهمی همش خواب بود و بس
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
آدم‌ها مثل یه کتاب میمونن که تا وقتی تموم نشدن، برای دیگران با ارزش هستند، پس مواظب باش که خودت رو تند تند برای دیگران ورق
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
عشق مانند جنگ است……آسان شروع می شود…….سخت پایان می یابد………و فراموش کردنش محال است.
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
فاصله تابش خود را بر دیگران تنظیم کن خداوند خورشید را در جایی نهاد که گرم کند ولی نسوزاند
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
هیچ گاه چشمانت را برای کسی که مفهموم نگاهت را نمی فهمد گریان نکن
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
همیشه سقوط آدم از وقتی شروع می شود که فکر می کند دارد پرواز می کند
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
چرا ما تنها زمانی به خدا رو می کنیم که بخواهیم از غیر ممکن ،ممکن بسازیم؟
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
زیبایی زندگی در آنچه بدست آوردیم نیست…زیبایی زندگی به راهیست که رفته ایم. 2- ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی کنیم، ما حتی بر کر? زمین هم زندگی نمی کنیم، منزل حقیقی ما قلب کسانی است که دوستشان داریم
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)

 

ما همیشه صداهای بلند را میشنویم، پررنگ ها را میبینیم، سخت ها را میخواهیم. غافل ازینکه خوبها آسان میآیند، بی رنگ می مانند و بی صدا می روند
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
دوست کسی است که من با او میتوانم صمیمی باشم و جلوی او با صدای بلند فکر کنم. امرسون
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
تقدیر چیزی جز علل دانسته نشده نیست
جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
عشق رو میشه تو دستای خسته پدر دید …. و توی نگاه نگران مادر … نه تو دستای منتظر یه غریبه

جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)

 

همیشه وقتی داری گریه میکنی اونی که آرومت میکنه دوستت داره ولی اونی که بات گریه میکنه عاشقته

جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
هرگاه احساس کردی که گناه کسی آنقدر بزرگ است که نمی توانی او را ببخشی بدان که اشکال در کوچکی قلب توست نه در بزرگی گناه
 

 

 

 

جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)

 

مانند پرنده ای باش که روی شاخه سست وضعیف لحظه ای می نشیند
و آواز می خواند
و احساس سرما می کند شاخه می لرزد
به آواز خواندن خود ادامه می دهد ولی با این حال
زیرا مطمئن است
که بال و پر دارد

 

 

تبلیغات