تبلیغات

تبلیغات

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

چه بسا اشخاصى که تنها با صداى کلنگ گورکن، از خواب بیدار مى‏شوند.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

هنرمند کسى است که اشگ دیگران را به لبخند شادى تبدیل کند.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

مال، از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

مال اگر صرف نیکوکارى نشود، باید با زحمت جمع کرد و با حسرت گذاشت و رفت.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

بخیل، براى ثروت خود نگهبان است و براى وارث، انباردار.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

اگر پول را خداى خود کنى، همیشه اسیرى و اگر بنده خودسازى همیشه امیرى.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

گورستان، خواندنى‏ترین دفتر خاطرات و مـؤثرترین کتابِ پند است.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

بهترین ذخیره فردا، کار نیک امروز است.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

نیکوکار، زنده جاویدان است، اگرچه در کوى خاموشانش جاى دهند.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

سخاوت در زیاد دادن نیست، در به موقع دادن است.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

احساساتم نه خوبند و نه بد اما به خاطر اینکه مال من هستند اهمیت دارند.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

گاهی باید قبل از برطرف شدن نقص‌های خودمان، نقص‌هایمان را بپذیریم.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

از آهسته رشد کردن نترس، از هنوز راکد ماندن بترس.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

باید زندگی‌‌هایمان را تغییر دهیم یا قلبمان تغییر کند زیرا ممکن نیست به یک روش زندگی کنیم و به صورت دیگری دعا کنیم.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

انسان‌ها با تغییر نگر‌ش‌های درونی ذهنشان می‌توانند جنبه‌های بیرونی زندگی‌شان را تغییر دهند.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

اگر دوست داشته شوید، عشق می‌ورزید و دوست‌داشتنی می‌شوید.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

به درون‌تان بروید، در بزنید و از قلبتان بپرسید چه می‌داند.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

هرگاه خداوند به شما موهبتی می‌دهد آن را با دست تشکر بپذیرید.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

تا زمانی که توقف نکردید مهم نیست چقدر آهسته پیش می‌روید.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

خودتان را پیدا نمی‌کنید تا اینکه با واقعیت مواجه شوید.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

سایر افراد را آن طور که هستند می‌پذیرم. اکنون خشم کمتری دارم.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

کشف اینکه تنها بودن چقدر می‌تواند عدم تنهایی و دلتنگی باشد چه شگفتی دوست‌داشتنی است.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

نمی‌توانیم بگوییم که در ترکیب پیچیده زندگی چه چیزی برایمان روی می‌دهد. اما می‌توانیم تصمیم بگیریم چه چیزی در درون‌مان روی می‌دهد، چگونه از آن استفاده کنیم، با آن چه کار کنیم و آن و این اصل شناخت است.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

اگر کسی بخواهد خودش را بشناسد خانه مجللی دارد که با ارزش و اعتبار روزهای زندگی‌اش می‌تواند در آن خانه سکنی گزیند.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

تدریجا یاد گرفتم «کاشکی»های من تحقق نخواهد یافت. اما همچنین یاد گرفتم حتی اگر آنها تحقق پیدا نکنند می‌توانم شاد باشم.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

هنگامی که به پیشرفت شخصی‌ام توجه می‌کنم، مشکلاتی که هیچ تسلطی بر آنها ندارم برطرف می‌شوند.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

بالاترین شکل دانایی، آگاهی است.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

نمی‌توانید با خرد کردن مرمر با چکش، مجسمه درست کنید، نمی‌توانید به زور بازو ذهن یا روح آدمی را تغییر دهید.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

این قدر درگیر زخم‌های کهنه نشو تا رشد تازه را فراموش کنی.

 

سخنان زیبا مخصوص پیامک کردن !

 

عجله و عدم بردباری تنها هدف‌هایمان را مغلوب می‌کند.

 

تبلیغات