تبلیغات

تبلیغات

خشن ترین جشنواره دنیا در پرو !! + تصاویر

خشن ترین جشنواره دنیا در پرو !! + تصاویر
بعد از اینکه خوکچه هندی مقام زیباترین را در مسایقه مد لباس کسب کند تبدیل به یک غذای خوشمزه برای این افراد بی رحم خواهد شد.

تبلیغات