تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

زمانیکه کامیون روی ماشینی چپ کند ( تصویری)

مجموعه : گالری عکس روز
زمانیکه کامیون روی ماشینی چپ کند ( تصویری)

خوش شانسی کسی در اتومبیل نبوده !

زمانیکه کامیون روی ماشینی چپ کند ( تصویری)

زمانیکه کامیون روی ماشینی چپ کند ( تصویری)

زمانیکه کامیون روی ماشینی چپ کند ( تصویری)

زمانیکه کامیون روی ماشینی چپ کند ( تصویری)

 

تبلیغات