تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

از قدیم گفتن پول چرک کف دسته !! ( تصویری)

از قدیم گفتن پول چرک کف دسته !! ( تصویری)
تصاویری که مشاهده میکنید تصادف کامیون حمل پول میباشد. همینطور که مشاهده می فرماید مقدار زیادی پول پخش خیابان شده و ماموران شهرداری در حال جمع کردن آن هستن ! (از امداد هم خبری نیست )
از قدیم گفتن پول چرک کف دسته !! حالا این عزیزان که دارن پول ها را جارو میزنن باید بریزن تو سطل اشغال ازش خلاص شن…!!! ( یا بدن به بنده تا خودم بریزمش دور )
 
از قدیم گفتن پول چرک کف دسته !! ( تصویری)
 

از قدیم گفتن پول چرک کف دسته !! ( تصویری)

از قدیم گفتن پول چرک کف دسته !! ( تصویری)

از قدیم گفتن پول چرک کف دسته !! ( تصویری)

از قدیم گفتن پول چرک کف دسته !! ( تصویری)

از قدیم گفتن پول چرک کف دسته !! ( تصویری)

 
 
 

تبلیغات