تبلیغات

تبلیغات

تنها موجود زنده دریاچه ارومیه (عکس)

تنها موجود زنده دریاچه ارومیه (عکس)
این موجود اکنون در حال نابودی میباشد.
آرتمیا (نام علمی: Artemia)
 
منبع : ایران ویج

تبلیغات