تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

ابتکار جالب یک نانوایی در اصفهان (عکس)

ابتکار جالب یک نانوایی در اصفهان (عکس)
دستگاه خودکار نوبت دهی در نانوایی سنگکی در اصفهان
 
این خلاقیت جالب باعث شده مشتریان به راحتی بر روی صندلی بنشینند تا نوبتشان شود و دیگر خبری از صف ایستادن نیست.
 
 

 
 

تبلیغات