تبلیغات

تبلیغات

مردی که با چشمانش ماشین میکشد ! (عکس)

مردی که با چشمانش ماشین میکشد ! (عکس)
این مرد معروف در چین با پلک چشمانش ماشین را جابجا میکند !
 
 
 

تبلیغات