تبلیغات

تبلیغات

خانه ای عجیب در لبه پشت بام دانشگاه کالیفرنیا !+ تصاویر

خانه ای عجیب در لبه پشت بام دانشگاه کالیفرنیا !+ تصاویر
هنرمند کره ای “هوسو” خانه ای واقعی در بالای ساختمان سالن جیکوبز در محوطه دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو ساخته است.
منبع: عصر ایران

تبلیغات