تبلیغات

تبلیغات

آنجلینا جولی و براد پیت در لباس عروسی ! (عکس)

آنجلینا جولی و براد پیت در لباس عروسی ! (عکس)
این تصاویر مربوط به عکاس سرشناسی است که از آنجلینا و براد درخواست کرده که لباس عروس و داماد به تن کرده و در مقابل دوربین او قرار بگیرند.

آنجلینا جولی و براد پیت در لباس عروسی ! (عکس)

آنجلینا جولی و براد پیت در لباس عروسی ! (عکس)

آنجلینا جولی و براد پیت در لباس عروسی ! (عکس)

آنجلینا جولی و براد پیت در لباس عروسی ! (عکس)


تبلیغات