تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

حمله وحشتناک مرد دندانپزشک به راننده تاکسی ! (عکس +16)

حمله وحشتناک مرد دندانپزشک به راننده تاکسی ! (عکس  +16)

مرد دندانپزشک که در حالت عادی قرار نداشت پس از درگیری لفظی با یکی از مسافران تاکسی راننده آن را با 32 ضربه تیغ جراحی مجروح کرد.

حمله وحشتناک مرد دندانپزشک به راننده تاکسی ! (عکس  +16)

حمله وحشتناک مرد دندانپزشک به راننده تاکسی ! (عکس  +16)

حمله وحشتناک مرد دندانپزشک به راننده تاکسی ! (عکس  +16)

حمله وحشتناک مرد دندانپزشک به راننده تاکسی ! (عکس  +16)

 

تبلیغات