تبلیغات

تبلیغات

جشن تولد 43 سالگی جنیفر لوپز !+ عکس

جشن تولد 43 سالگی جنیفر لوپز !+ عکس
چند روز پیش جشن تولد 43 سالگی جنیفر لوپز برگزار شد

اما این مراسم همراه با سورپرایز جنیفر توسط کاسپر همراه بود.

 

کاسپر به هتل محل اقامت شان در نیویورک رفت و جنیفر را به محلی برد که جنیفر نمیدانست کجاست.

 

وقتی به محل مورد نظر رسیدند, کاسپر چشمان جنیفر را بست تا جنیفر متوجه ماجرا نشود!

کاسپر یک قایق تفریحی بزرگ را اجاره کرده بود و تمام دوستان جنیفر را به این قایق دعوت کرده بود!

جشن تولد 43 سالگی جنیفر لوپز !+ عکس

جشن تولد 43 سالگی جنیفر لوپز !+ عکس

 

جشن تولد 43 سالگی جنیفر لوپز !+ عکس

 

جشن تولد 43 سالگی جنیفر لوپز !+ عکس

 

جشن تولد 43 سالگی جنیفر لوپز !+ عکس

 

جشن تولد 43 سالگی جنیفر لوپز !+ عکس

 

 
 
 
 

a