تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

استتار جالب آنتن‌های مخابراتی ! (تصویری)

استتار جالب آنتن‌های مخابراتی ! (تصویری)
 

آنتن‌های مخابراتی نماهای آشنا در شهر های امروزی هستند که اگر خلاقیت نباشد باید بین نداشتن ارتباطات نوین و نمای زشت آنها یکی را انتخاب کرد.

تکناز: تقریبا هر کدام از ما یک تلفن همراه برای خود داریم که شاید مهم‌ترین وسیله ارتباطی محسوب می‌شود، اما به ازای تلفن‌های همراهی که در شهر در حال گشت زنی هستند! آنتن‌هایی در گوشه و کنار نصب شده که زیبایی شهر را به هم می‌ریزد و نمایی زشت از یک درخت فلزی در افق دید ما قرار می‌دهد.

اما از آنجایی که خلاقیت بال دیگر تکنولوژی است، یک عده انسان خوش‌ذوق برای خلاصی از تصویر این قول‌های آهنی دست به ابتکار جالبی زده‌اند و هر کدام از این آنتن‌ها را به شکل درخت‌هایی در آورده‌اند که طبیعت را با تکنولوژی پیوند بزند و نمای محیط زندگی ما را بهتر کند.

استتار جالب آنتن‌های مخابراتی ! (تصویری)

استتار جالب آنتن‌های مخابراتی ! (تصویری)

استتار جالب آنتن‌های مخابراتی ! (تصویری)

استتار جالب آنتن‌های مخابراتی ! (تصویری)

استتار جالب آنتن‌های مخابراتی ! (تصویری)

استتار جالب آنتن‌های مخابراتی ! (تصویری)

 
 
 
 

تبلیغات