تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

خلیج فارس در کتابی از 2 قرن پیش (+سند)

مجموعه : تاریخ ایران
خلیج فارس در کتابی از 2 قرن پیش (+سند)
 در کتابی تحت عنوان "جهان" چاپ سال ۱۸۴۱ میلادی (۱۲۲۰ شمسی) که در آن به تاریخ ایران پرداخته شده است، نام "خلیج فارس" بر نقشه ایران خودنمایی می‌کند که این امر نشان از قدمت و تمدن تاریخی نام خلیج فارس دارد.

سال‌ها پیش در سال 1841 میلادی کتابی تحت عنوان "جهان" (L’Universe) که به زبان فرانسه نوشته شده است، به چاپ رسید.

در این کتاب عکس‌ها و مطالبی در خصوص ایران و به ویژه "خلیج فارس" وجود دارد که اثباتی بر قدمت و تمدن نام خلیج فارس و مدرک و سندی تاریخی دال بر این امر است.

در یکی از تصاویر این کتاب نقشه‌ای از ایران به چشم می‌خورد که در آن عبارت "Golfe Persique" برای "خلیج فارس" درج شده است.

خلیج فارس در کتابی از 2 قرن پیش (+سند)

 

نقشه ایران (قدیم)
"لویی دوبو" نویسنده این کتاب که در آن زمان معاون سرپرست کتابخانه "Royale" وابسته به فرهنگستان علوم تورین بوده است، در بخش نخست آن تحت عنوان "پارس" (La Perse) به تاریخ ایران پرداخته است.

خلیج فارس در کتابی از 2 قرن پیش (+سند)

خلیج فارس در کتابی از 2 قرن پیش (+سند)

خلیج فارس در کتابی از 2 قرن پیش (+سند)

 
 
 

تبلیغات