تبلیغات

تبلیغات

زن استرالیایی بعنوان ثروتمندترین زن جهان

زن استرالیایی بعنوان ثروتمندترین زن جهان
یک زن استرالیایی بعنوان ثروتمندترین زن جهان شناخته شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه فرانس بیست و چهار ، این زن استرالیایی که وارث یک امپراطوری معدن است روزانه یک میلیون و پانصد هزار یورو درآمد دارد.
ثروت شخصی او بالغ بر بیست و دو میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون یورو برآورد شده است.
اصلاحات در بخش معادن استرالیا در شش ماه گذشته این زن معدن دار را در جایگاه ثروتمندترین زن جهان قرار داده است.
 
 

تبلیغات