تبلیغات

تبلیغات

تست الكل و اعتیاد در جاده‌های ایران

مجموعه : مجله خبری

فرمانده پلیس‌راه كشور گفت: تست سلامت رانندگان شامل تست اعتیاد و الكل از روز جمعه در جاده‌های سراسر كشور آغاز شده است. 

سرهنگ علیرضا اسماعیلی روز جمعه افزود: مرحله دوم تست سلامت رانندگان به منظور ارتقای امنیت تردد مسافران در جاده‌های كشور اجرا می‌شود.
وی با اشاره به این كه در اجرای این طرح از تردد رانندگانی كه مواد مخدر و مشروبات الكلی مصرف كرده باشند، ممانعت خواهد شد گفت: سلامت رانندگان كه دارای حركات نامتعارف، غیرمعمول و مشكوك به مصرف مواد مخدر و نوشابه‌های الكلی باشند، پس از توقف وسایط نقلیه آنها با استفاده از كیت‌های تست مواد مخدر و الكل مورد بررسی و آزمایش قرار خواهد گرفت.
فرمانده پلیس‌راه كشور افزود: در صورت مثبت بودن تست مذكور از ادامه حركت وسیله نقلیه جلوگیری و راننده متخلف ضمن تشكیل پرونده‌ برای اعمال مجازات تحویل مراجع قضایی خواهد شد.
وی با اشاره به این كه آمارها نشان می‌دهد بین 8 تا 10 درصد رانندگان ناوگان عمومی مصرف مواد مخدر دارند، تصریح كرد: مرحله اول تست سلامت رانندگان با آزمایش تست اعتیاد، مواد مخدر از ابتدای امسال در جاده‌های كشور اجرایی شد كه در مرحله دوم تست الكل به آن افزوده شد.
فرمانده پلیس‌راه كشور با اشار به این كه كیت‌های تست الكل به میزان لازم خریداری و در اختیار گشت‌های پلیس‌راه در جاده‌های كشور قرار داده شده است، به ایسنا گفت: پلیس در تابستان امسال كلیه رانندگان وسایط نقلیه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای اعم از مسافربری و باربری سبك و سنگین و عمومی و شخصی مشكوك را مورد تست سلامت قرار می‌دهد و با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌كند.
وی تصریح كرد: كیت‌های جدید تست سلامت ظرف مدت زمان كمتر از 2 دقیقه با نمونه‌برداری از بزاق دهان رانندگان رانندگانی را كه طی 24 ساعت گذشته مواد مخدر و مشروبات الكلی مصرف كرده باشند را مشخص می‌كند.

تبلیغات