تبلیغات

تبلیغات

مدل های زیبای تخت و سیسمونی کودک

مجموعه : هنر در خانه
مدل های زیبای تخت و سیسمونی کودک

 

 

سیسمونی (یا سیسمانی) عبارت است از رخت و لباس و لوازم خواب و حمام نوزاد اول. در فرهنگ ایرانی رسم بر آنست که برای نوزاد اول وسایل مورد نیاز، توسط خانواده عروس تهیه و به خانه عروس و داماد می‌فرستند. امید است از این مدل های ساده لذت ببرید.

 

مدل های زیبای تخت و سیسمونی کودک

مدل سیسمونی و اتاق خواب کودک

مدل های زیبای تخت و سیسمونی کودک

مدل سیسمونی و اتاق خواب کودک

مدل های زیبای تخت و سیسمونی کودک

مدل سیسمونی و اتاق خواب کودک

مدل های زیبای تخت و سیسمونی کودک

مدل سیسمونی و اتاق خواب کودک

مدل های زیبای تخت و سیسمونی کودک

مدل سیسمونی و اتاق خواب کودک

مدل های زیبای تخت و سیسمونی کودک

مدل سیسمونی و اتاق خواب کودک

مدل های زیبای تخت و سیسمونی کودک

مدل سیسمونی و اتاق خواب کودک

مدل های زیبای تخت و سیسمونی کودک

مدل سیسمونی و اتاق خواب کودک

مدل های زیبای تخت و سیسمونی کودک

مدل های زیبای تخت و سیسمونی کودک

مدل سیسمونی و اتاق خواب کودک

مدل های زیبای تخت و سیسمونی کودک

 

تبلیغات