تبلیغات

تبلیغات

عکس هایی از حمام تاریخی چهارفصل اراک

عکس هایی از حمام تاریخی چهارفصل اراک
حمام چهار فصل اراک مربوط به دوران قاجاریه از گرمخانه، سربینه (رختکن)، حجره‌های متعدد، حمام‌های زنانه، مردانه و اقلیت‌های مذهبی تشکیل شده است. این مکان دیدنی به محل نگهداری اشیا و اسناد قدیمی تبدیل شده است.(عکس از مصطفی مجللی).
 


عکس هایی از حمام تاریخی چهارفصل اراک

عکس هایی از حمام تاریخی چهارفصل اراک

عکس هایی از حمام تاریخی چهارفصل اراک

عکس هایی از حمام تاریخی چهارفصل اراک

عکس هایی از حمام تاریخی چهارفصل اراک

عکس هایی از حمام تاریخی چهارفصل اراک

عکس هایی از حمام تاریخی چهارفصل اراک

عکس هایی از حمام تاریخی چهارفصل اراک

عکس هایی از حمام تاریخی چهارفصل اراک

عکس هایی از حمام تاریخی چهارفصل اراک
 
 
 

تبلیغات