تبلیغات

تبلیغات

آرامگاه پوریای ولی در خوی

مجموعه : گالری عکس روز
آرامگاه پوریای ولی در خوی
 

آرامگاه پوریای ولی – خوی – قبرستان پیرولی

واقعا افسوس که آرامگاه این چنین جوانمرد هایی به این روز افتاده
(امیدوارم این عکسهای منتشر شده از سایت تابناک واقعیت نداشته باشه )
آرامگاه پوریای ولی در خوی

آرامگاه پوریای ولی در خوی

آرامگاه پوریای ولی در خوی

آرامگاه پوریای ولی در خوی

آرامگاه پوریای ولی در خوی

 
 
منبع : تابناک
 

تبلیغات