تبلیغات

تبلیغات

تلافی اس ام اس یه دختر و نتایج آن (طنز)

چند وقت پیش یكی از دخترای همكار برام یه اس ام اس فرستاد با این مضمون (حالا نگین تو كه قبلا گفتی یه جا كار می كنی كه زنا رو راه نمی دن چون حقیقتش من چند جا كار می كنم )
اس ام اس این بود :
خیلی بی معرفتی ، خیلی نامردی ، خیلی بی معرفتی ، خیلی بی جنبه هستی ، آخه نامرد باید از رو چی توز بفهمم موتور خریدی ؟!!!!!
منم بر اساس تجربه قبلی و تذكری كه دوستان بهم داده بودن تصمیم گرفتن این سری قاطعانه تلافی كنم برای همین هم من هم براش یه اس ام اس فرستادم كه :
پنج روش آدم شدن 1…2…3…4…5…بی خود نگرد تو آدم بشو نیستی
دختره هم كه نمی خواست كم بیاره یه اس ام اس فرستاد كه :
خیلی ببخشید..شرمنده مثل اینكه موقع بدی مزاحم شدم..فقط می خواستم بپرسم آب خوردی آفتابه رو كجا گذاشتی؟!!!
منم كه دیدم نه بابا طرف روش كم نمی شه دوباره یه اس ام اس فرستادم با این متن :
به جای آب دوست داشتم جیگرتو بخورم
ولی حیف باید تا عید قربان سال دیگه صبر كنم!
اونم نامردی نكرد دوباره فرستاد كه :
اسمت رو گذاشتم گل، گفتم پژمرده می شی.
اسمت رو گذاشتم خورشید، گفتم غروب می كنی.
اسمت رو گذاشتم خر، تا لااقل بارم رو ببری!!!
منم كه تازه موتورم گرم شده بود اومدم اس ام اس بعدی رو بفرستم كه یهو دیدم همین دختره داره زنگ می زنه دستپاچه جواب دادم بله!یهو دیدم یه صدای كلفت نخراشیده ای بدون هیچ مقدمه ای شروع كرد به بد و بیراه گفتن كه فلان فلان شده تو مگه خواهر مادر نداری می خوای جیگر دختر مردم رو بخوری می دم چوب تو …. بعدم شروع كرد به تهدید كه بیا فلان جا كارت دارم !!! اگه …. داری بیا اگه نیای خودم شمارت رو دارم آدرست رو گیر میارم میام اونجا ….
خلاصه خیلی گیر داده بود كه من یه جا باهاش قرار بذارم برم پیشیش ! منم هر چی معذرت خواهی و اشتباه شده و از این جور حرفا فایده نداشت نمی دونستم برادرشه یا پدرش ولی هر كی بود صدای دلخراشی داشت خلاصه بعد چند دقیقه ارائه انواع فحشهای ركیك تلفن رو قطع كرد منم كه فقط دست و پام می لرزید تا شب هزار جور فكركردم .با خودم گفتم برم یه جا یه مدت خودم رو گم و گور كنم ولی دیدم فایده نداره خلاصه صبح روز بعد دوباره شماره دختره زنگ زد با خودم گفتم این دفعه اگه راه داده معذرت خواهی وگرنه دیگه خدا رحم كنه خلاصه گوشی رو جواب دادم دیدم خود دختره بود و كلی معذرت خواهی و بعدم رك و راست گفت كه دیروز منتظر دوست پسرش بوده می خواسته تا اون نیومده یكم وقت كشی كنه دیده كی بهتر از ما !!! بعدم كه اون پسره سر می رسه! البته گفت كه یه جور سر و ته قضیه رو هم آورده !
بله !به قول یكی از دوستان مثل اینكه این دختر خانم ما رو زاپاس می خواسته ! منم برای خودم هزار تا فحش گذاشتم كه فلانم و فلان اگه یه بار دیگه به اس ام اس یه دختر جواب بدم .

تبلیغات