تبلیغات

تبلیغات

سیاستمداران غرق در فساد رژیم صهیونیستی (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
سیاستمداران غرق در فساد رژیم صهیونیستی (+عکس)
 فلسطین الیوم نوشت: در ذیل اسامی برخی از سیاستمداران صهیونیستی که اتهامات زیادی علیه آنها ایراد شده است، آورده می شود:

موشه کاتساو:

رئیس سابق رژیم صهیونیستی در سال 2011 به اتهام تجاوز به معاون خود زمانی که در اواخر دهه 90 وزیر بود و تجاوز جنسی به دو زن دیگر در زمان ریاستش در سال 2000 تا 2007 محکوم شد. علاوه بر این وی به خیانت در امانت محکوم شد که در نهایت مجبور به استعفا شد. او در صدد رفع اتهام از خود در اسرع وقت ممکن است.
 

ایهود اولمرت:

سیاستمداران غرق در فساد رژیم صهیونیستی (+عکس)
 

از سال 2006 نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود و در سال 2008 به خاطر اتهام فساد مجبور به استعفا شد. ولی همچنان برای پیشبرد امور تا مارس 2009 رئیس دولت بود، ماه ژوئیه گذشته اتهامات خطرناک از او رفع ولی به اتهامات پایین تر همچون خیانت در امانت متهم شد. به رغم پیشگویی ها در مورد بازگشت وی به حیات سیاسی، او رقیب بنیامین نتانیاهو در انتخابات ژانویه نخواهد بود.


افراهام هیرشسون:

سیاستمداران غرق در فساد رژیم صهیونیستی (+عکس)

وی زیر سابق دارایی بود و در سال 2009 به اتهام اختلاس بیش از 500 هزار دلار از سندیکای کارگران به هنگام ریاست وی بر آن در سال 2006 به پنج سال و پنج ماه زندان محکوم شد.


شلومو بنیزری:

سیاستمداران غرق در فساد رژیم صهیونیستی (+عکس)

وی وزیر سابق در حزب تندوری "شاس" بود و در سال 2009 به اتهام اخذ رشوه به چهار سال زندان محکوم و در مارس 2012 آزاد شد.


ژونین سیگیو:

سیاستمداران غرق در فساد رژیم صهیونیستی (+عکس)

وی از 1992 تا 1995 وزیر انرژی و زیربنایی رژیم صهیونیستی بود. او در سال 2005 به خاطر تلاش برای قاچاق بیش از 30 هزار حبه قرص اکستازی از هلند به اسرائیل و جعل پاسپورت دیپلماتیک به 5 سال زندان محکوم و در سال 2007 آزاد شد.


آریه درعی:

سیاستمداران غرق در فساد رژیم صهیونیستی (+عکس)
دادگاه عالی صهیونیستی در سال 1993 زمان که وی رئیس حزب شاس بود دستور داد تا از سمت خود استعفا دهد. درعی در سال 1999 به سه سال زندان محکوم شد.
ترجمه : باشگاه خبرنگاران

تبلیغات