تبلیغات

تبلیغات

عکسهایی عجیب از پیوند صورت سگ به انسان!

عکسهایی عجیب از پیوند صورت سگ به انسان!
 
 
این مرد پس از کشته شدن سگ خود و به دلیل عشق و علاه زیاد به او اجزای صورت سگش را روی صورت خودش دوخت و پیوند زد.
 
عکسهایی عجیب از پیوند صورت سگ به انسان!
 
 
 
 

تبلیغات