تبلیغات

تبلیغات

محاسبه محیط کمر

مجموعه : پزشکی و سلامت
با اندازه گیری درست محیط دور کمر توسط پزشک امکان بررسی ترکیب و ساخت بدن ، قبل ، بعد و به موازات برنامه کاهش وزن امکان پذیر می شود.

به گزارش گروه ترجمه سلامت نیوز،محیط دور کمر و چربی شکمی فوق العاده  زیاد فرد را در معرض خطر دیابت نو ع 2 و فشار خون بالا ، کلسترول بالا، و بیماری های قلبی قرار می دهد و این هشداری است که نیاز به توجه فوری دارد و سریعا باید جهت کاهش وزن اقدام نمود.

محیط های دور کمر که نیاز به توجه دارد و دارای ریسک بالا می باشد عبارتند از:

محیط کمر برای مردان بیشتر از 102 سانتی متر
محیط کمر برای زنان بیشتر از 88 سانتی متر

برای اندازه گیری درست محیط کمر از مترنواری استفاده کنید.ابتدا  متر را بالای استخوان لگن قرار داده  و سپس دور تا دور همین سطح (همسطح ناف) امتداد دهید. متر را بیش از اندازه  تنگ نگیرید و همچنین به گونه ای متر باشد که موازی با کف اتاق باشد.در طول اندازه گیری نیز نفس خود را حبس نکنید.
مقدار را برآورد کرده و در صورت مشاهده خطر ، سریعا اقدام درخوری را شروع کنید!

تبلیغات